KOMUNIKAT dla klas IV - VIII Drukuj
niedziela, 16 maja 2021 18:30

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod poz. 824), Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przełęku informuje, że od 17 maja 2021 klasy IV - VIII powracają do nauki stacjonarnej z elementami nauki zdalnej - tj. tzw. nauki hybrydowej.

Powrót do zajęć następuje w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa zaktualizowanych 17 maja 2021 r.