LogowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

 

 

BIP ZS-P w Przełęku

Start Realizowane zadania
Realizowane zadania SRW PDF Drukuj Email
środa, 25 lipca 2012 13:22

 

Zadania realizowane przez Stowarzyszenie

 

Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z odziałem przedszkolnym w Przełęku.

Dodatkowe zadania realizowane przez Stowarzyszenie

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Przełęk istnieje od 2004 roku i zrealizowało już następujące przedsięwzięcia edukacyjne i opiekuńczo wychowawcze:

W roku 2013:

  • Od 2 stycznia 2013r. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Przełęk rozpoczęło realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - pozaszkolne zajęcia w sołectwach: Przełęk, Koperniki, Lipowa, Regulice, Sękowice, Radzikowice i Jędrzychów.
  • Na ores ferii zimowych Stowarzyszenie przystąpiło do otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2013, do realizacji zadania: organizacja półkolonii zimowych - 2013.

W latach 2011 - 2012:

  • "Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" w ramach PO KL, finansowany ze środków Unijnych, ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy. Program ten jest realizowany w okresie 2011 - 2013.
  • Program "Zajęcia pozaszkolne - szansą na sukces" w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszony przez Burmistrza Nysy,
  • Program zajęcia pozalekcyjne "Nasza szkoła - nasze miejsce" w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszony przez Burmistrza Nysy.

W latach 2005 - 2010:

  • Pięciokrotnie realizowaliśmy zadanie publiczne powierzone przez Burmistrza Nysy w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zajęć pozalekcyjnych.
  • Realizowaliśmy trzykrotnie półkolonie dla dzieci z wsi Przełęk - zadanie powierzone przez Burmistrza Nysy w ramach otwartego konkursu ofert.
  • Jeden raz półkolonię dla dzieci z 5 sołectw, również jako zadanie powierzone przez Burmistrza Nysy w ramach otwartego konkursu ofert na org. wypoczynku letniego.
  • Organizowaliśmy "ferie z Astrid Lindgren" w ramach działań Fundacji Wspomagania Wsi.
  • Trzykrotnie realizowaliśmy pracę opiekuńczo - wychowawczą jako świetlica wiejska dla dzieci z 5-ciu wsi gminy Nysa w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

 

 

 
Copyright © 2021 ZS-P w Przełęku Stowarzyszenia Rozwoju wsi Przełęk. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.