LogowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

 

 

BIP ZS-P w Przełęku

Start Komunikaty Zasady konsultacji w szkole od 25 maja
Zasady konsultacji w szkole od 25 maja Drukuj Email
sobota, 23 maja 2020 16:29

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5/ 2020

Zasady konsultacji w szkole:

  1. Od 25 maja br. uczniowie klasy VIII mają możliwość indywidualnych lub w grupie do 5 uczniów konsultacji z nauczycielami zgodnie z ustalonym harmonogramem, z uwzględnieniem konsultacji przeprowadzanej w dotychczasowej zdalnej formie.
  2. Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas I-VII mają możliwość indywidualnych lub w grupie do 5 uczniów konsultacji z nauczycielami zgodnie z ustalonym harmonogramem.
  3. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej, którzy wymagają dodatkowej pomocy w opanowaniu podstawy programowej oraz mający ograniczony dostęp do technik on-line.
  4. Harmonogram konsultacji zostaje uzgodniony z nauczycielami i przedstawiony rodzicom za pośrednictwem strony internetowej szkoły.
  5. Konsultacje odbywają się zgodnie z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Zespole w czasie epidemii COVID-19.
  6. Uczeń bierze udział w konsultacjach za pisemną zgodą rodzica/ów.
  7. Konsultacje z poszczególnych zajęć edukacyjnych odbywają się w wyznaczonej sali.
  8. Podczas przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole, w tym w salach, bibliotece szkolnej i szatni, obowiązuje zasada: 4 m2 na osobę, 1,5 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 2 m odstępu pomiędzy miejscami przy stolikach w sali podczas konsultacji.
  9. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach określa Regulamin biblioteki w zakresie przyjmowania książek, podręczników oraz innych materiałów bibliotecznych w czasie epidemii.
  10. Każdy nauczyciel podczas konsultacji z uczniami przypomina każdorazowo jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.

11.  Prowadząc konsultacje nauczyciel przestrzega zasad:

a)     odległości pomiędzy stanowiskami nauki wynoszą min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik);

b)    uczniowie nie pożyczają sobie przyborów i podręczników;

c)     wietrzyć salę, w której prowadzi konsultacje, co najmniej raz na godzinę;

d)    zwraca uwagę, aby uczniowie myli ręce;

e)     unika organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.

12.  Obowiązkiem ucznia i jego rodziców umówionych na konsultacje, w przypadku, gdy nie może przyjść na konsultacje jest zgłoszenie tego faktu dzień wcześniej do godziny 16.00 wychowawcy.

13.  Obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie następujących zasad:

a)     przynoszenie do szkoły własnych podręczników i przyborów;

b)    w drodze do i ze szkoły korzystanie z osłony na usta i nos oraz zachowanie dystansu społecznego;

c)     obowiązkowa dezynfekcja rąk przed wejściem do szkoły;

d)    bezwzględne stosowanie zasad higieny: mycie rąk wodą z mydłem i nie podawanie ręki na powitanie, zachowanie dystansu, a także unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

e)     zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania;

f)     unikanie większych skupisk osób, zachowanie dystansu przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły;

g)    w przypadku korzystania z biblioteki szkolnej, przestrzeganie szczegółowych zasad wypożyczania książek.

 

.

Poprawiony: niedziela, 24 maja 2020 12:06
 
Copyright © 2020 ZS-P w Przełęku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.