LogowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

 

 

BIP ZS-P w Przełęku

Start Komunikaty Praca Przedszkola od 25 maja
Praca Przedszkola od 25 maja Drukuj Email
piątek, 22 maja 2020 00:00

Komunikat w sprawie pracy Przedszkola w Przełęku od 25 maja 2020 roku

W związku z możliwością sprawowania opieki nad dziećmi w Przedszkolu od dnia 25 maja 2020 r., po konsultacji z organem prowadzącym, prosimy o zadeklarowanie chęci skorzystania z opieki przedszkolnej w sytuacji reżimu sanitarnego wynikającego z panującej epidemii oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Przedszkole będzie czynne w godzinach 8:00-13:00.

 

Warunkiem ubiegania się z możliwości skorzystania z opieki przedszkolnej jest zapoznanie się z głównymi zasadami przestrzegania reżimu sanitarnego oraz sprawowanej opieki.

ZASADY NABORU DO PRZEDSZKOLA

oraz sposobu sprawowania opieki nad dziećmi

W dostępie do opieki przedszkolnej mają dzieci rodziców aktywnych zawodowo, jak i niepracujących.

Liczba dzieci objętych opieką będzie ograniczona. W przedszkolu może być nie więcej niż 6 dzieci.

Należy pamiętać, że do przedszkola nie posyłamy dziecka z objawami chorobowymi oraz w sytuacji, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Jeżeli dziecko żyje w rodzinie wielopokoleniowej, należy się zastanowić czy pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpieczny dla dziadków.

Pobyt dziecka w przedszkolu przebiegać będzie zgodnie z przyjętymi w placówce procedurami, które obejmują między innymi mierzenie temperatury dziecka oraz ewidencjonowanie osób przyprowadzających dziecko do przedszkola.

Zabawa dzieci będzie musiała uwzględnić zasady bezpiecznego odstępu. Z sal zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki, dywany. Zabawki o gładkich powierzchniach będą systematycznie dezynfekowane.

W budynku zespołu będzie wyznaczona sala z przeznaczeniem na izolatkę w przypadku podejrzenia zakażenia lub objawów chorobowych.

Przedszkole musi mieć zapewnioną możliwość komunikacji telefonicznej z rodzicami dzieci przebywających w przedszkolu.

Zasady szczególnej ostrożności będą obowiązywać również podczas spożywania drugiego śniadania (spożywanie posiłku w dystansie, odkażonych blatów stołów i poręczy krzeseł).

Rodzic ma obowiązek zaopatrzyć dziecko, które ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

Dziecko nie może zabierać do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.

Należy przypominać dziecku, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

Rodzic powinien zwracać uwagę dziecku na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

Opiekun i dziecko przychodzą do przedszkola w maseczkach na usta i nos.

Opiekun przekazuje dziecko przed drzwiami wejściowymi do budynku zespołu od strony boiska i sam oddala się zachowując dystans do innych osób.

 

.

Poprawiony: sobota, 23 maja 2020 16:33
 
Copyright © 2020 ZS-P w Przełęku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.