ZS-P w Przełęku Stowarzyszenia Rozwoju wsi Przełęk